COAR-DMS je server na ukladanie a správu dokumentov s vlastným špecializovaným úložiskom.

Pre používateľa poskytuje bezpečný a spoľahlivý systém s komfortnými funkciami na manipuláciu s entitami COAR-DMS. Základnú dátovú jednotku tvorí dokument v samostatnej forme alebo v stromovej forme. Dokumenty je možné zoskupovať do priečinkov so štruktúrou na akú sme zvyknutí s operačného systému. Údaje priečinkov a dokumentov zapisaných do COAR-DMS sú indexované pomocou efektívných inverzných indexov. Tieto sa potom využijú pri vyhľadávaní. COAR-DMS je možné pripojiť ako zdielaný disk pomocou protokolu WebDAV.

Pre vývojárov poskytuje ideálnu platformu na implementáciu projektov zameraných na ukladanie a správu dokumentov. COAR-DMS môže byť použitý vo vlastnej 'lokálnej' aplikácií ako embeded alebo ako vzdialený server cez WS-SOAP. Na podporu skriptovania pomocou jazyka Python je pripravená knižnica PyCOAR. Ďaľšou možnostou ako pripojiť klienta je použitie protokolu WebDAV.

Viac informácií o produkte sa dozviete na produktovej stránke COAR-DMS.