Zrealizované projekty COAR DMS

 

 • Tatrabanka, a.s., Bratislava
 • Chéque Déjeuner a.s., Bratislava
 • Volksbank a.s., Brno
 • Volksbank a.s., Bratislava
 • Prima Banka a.s., Žilina
 • Metlife Amslico a.s.
 • Leaf Levice a.s.
 • RM-S Market a.s., Bratislava

Zrealizované projekty Tango/04

 

 • Biotika, Slovenská Ľupča
 • Dexia, Žilina
 • HVB SR, Bratislava
 • InsData, Nitra
 • ING, Praha
 • ING, Bratislava
 • Pražské pivovary, Praha
 • Rajo, Bratislava
 • ŠkoFin, s.r.o., Praha
 • Tatrabanka, Bratislava
 • UniCredit Bank, Bratislava
 • Volksbank a.s., Brno

Zrealizované projekty SPOOL++

 

 • AKB Marketing Services, Poľsko
 • Biotika a.s., Slovenská Ľupča
 • CCB Slovakia s.r.o., Bratislava
 • Dexia banka Slovensko a.s., Žilina
 • Finplus Sp. Z o.o., Poľsko
 • Heckett MultiServ Slovensko s.r.o., Košice
 • HVB bank a.s., Bratislava
 • Chéque Déjeuner a.s., Bratislava
 • Interwood Group Sp. Z o.o., Poľsko
 • Lentex, Poľsko
 • Volksbank Slovensko a.s., Bratislava
 • Nacionale Nederlanden a.s., Bratislava
 • Nestlé Slovensko s.r.o., Prievidza
 • Nová Mosilana a.s., Brno
 • Novácke chemické závody a.s., Nováky
 • Panasonic Slovakia s.r.o., Bratislava
 • Rajo a.s., Bratislava
 • Pfleiderer Grajewo S.A., Poľsko
 • Polmos, Poľsko
 • Regionale Centrum Krwiodawstwa, Poľsko
 • Ronal Polska Sp. Z o.o., Poľsko
 • SEZ Krompachy a.s., Krompachy
 • Siemens Automotive s.r.o., Michalovce
 • Slovakian Door Company a.s., Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel a.s., Zvolen, Bratislava
 • Tatrabanka, a.s., Bratislava
 • Taylor-Wharton Harsco s.r.o., Košice
 • UniCredit Bank a.s., Bratislava
 • U.S.Steel Košice a.s., Košice
 • Volksbank a.s., Brno
 • Wawel, Poľsko
 • ZPW Prospan S.A., Poľsko
 • Leaf Levice

Zrealizovaný projekt FrontEnd aplikácie

 

 • Dexia banka Slovensko a.s., Žilina