COAR Document Management System

COAR Document Management System COAR-DMS je server na ukladanie a správu dokumentov s vlastným špecializovaným úložiskom.

Pre používateľa poskytuje bezpečný a spoľahlivý systém s komfortnými funkciami na manipuláciu s entitami COAR-DMS. Základnú dátovú jednotku tvorí dokument v samostatnej forme alebo v stromovej forme. Dokumenty je možné zoskupovať do priečinkov so štruktúrou na akú sme zvyknutí s operačného systému. Údaje priečinkov a dokumentov zapisaných do COAR-DMS sú indexované pomocou efektívných inverzných indexov. Tieto sa potom využijú pri vyhľadávaní. COAR-DMS je možné pripojiť ako zdielaný disk pomocou protokolu WebDAV.

Pre vývojárov poskytuje ideálnu platformu na implementáciu projektov zameraných na ukladanie a správu dokumentov. COAR-DMS môže byť použitý vo vlastnej 'lokálnej' aplikácií ako embeded alebo ako vzdialený server cez WS-SOAP. Na podporu skriptovania pomocou jazyka Python je pripravená knižnica PyCOAR. Ďaľšou možnostou ako pripojiť klienta je použitie protokolu WebDAV. Viac informácií o produkte sa dozviete na produktovej stránke COAR-DMS.

 

Tango/04

Tango/04 ponúka sadu produktov, ktorá umožňuje monitorovanie systémov, aplikácií a bezpečnosti a poskytuje nástroje na softvérový vývoj a pre helpdesk. Je vhodná najmä pre IBM iSeries (AS/400), ale aj iné platformy. Cross-platformové riešenie firmy Tango04 poskytuje v reálnom čase tieto výhody:

  1. Monitorovanie IT infraštruktúry
  2. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a audit
  3. Riadenie biznisu (Business Service Management)

Spool++

Spool++ je nástroj určený pre koncových užívateľov systémov IBM iSeries (AS/400), ktorí pracujú s tlačovými zostavami v prostredí Windows. Užívatelia systémov IBM iSeries (AS/400) veľmi dobre poznajú problémy, ktoré je potrebné prekonať pri prezeraní a tlačení zostáv na klientskej stanici pracujúcej pod operačným systémom Windows. Vyskytujú sa problémy s nastavením tlače, dĺžky strany, okrajov, zmeny fontov atd. Pri exporte tlačových zostáv do prostredia Windows hrozí navyše strata príslušných atribútov zostavy, pričom je potrebné spomenúť zdĺhavý a nešikovný prenos dát. Spool++ je produkt, ktorý tieto problémy rieši. Umožnuje prezeranie, vyhladávanie a úpravu tlačových zostáv presne podla potrieb užívateľa.