Vývoj software aplikácií

Vyvíjame aplikácie šité na mieru. Využívame platformu Java EE a .NET, architektúru SOA a príslušné technologické nástroje (XML, SOAP, WSDL, Web services ai.). Zameriavame sa najmä na:

 • GUI, FrontEnd a Web aplikácie pre prostredia bánk a firiem v jazykoch Java, C++/CLI, C#, J#, Delphi 8 .NET, Visual Basic .NET
 • Bankové a firemné aplikácie v jazykoch RPG, Cobol a C pre platformu IBM iSeries (AS/400)
 • Workflow aplikácie s využitím archívu COAR

Outsourcing elektronického spracovania dokumentov

Náplňou tejto služby je ponúknuť zákazníkom využitie naších ľudských zdrojov, softvérového a hardvérového vybavenia na spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich dokumentov. Náš kvalitný vývojový tím je zárukou že dokážeme zabezpečiť bezproblémovú implementáciu aj menej štandartných úloh, ktoré z toho vyplývajú. Garantujeme nízku cenu.

Odchádzajúce dokumenty

 • Generovanie dokumentov prebieha na základe dodaných údajov a šablóny
 • Príprava vstupných údajov može byť zabezpečená našou spoločnosťou.
 • Sprístupnenie generovaných dokumentov – po vygenerovaní sú dokumenty umiestnené do elektronického archívu dokumentov.
 • Distribúcia dokumentov podľa odberateľa a jeho spôsobu distribúcie.

Prichádzajúce dokumenty

 • Prenos dokumentov od zákazníka do digitalizačného centra buď vo fyzickej forme alebo elektronicky.
 • Spracovanie dokumentov - skenovanie, OCR, indexácia, zaraďovanie do archívu dokumentov.
 • Vyťažovanie dát zo skenovaných dokumentov a zasielanie vyťažených údajov.
 • Sprístupnenie digitalizovaných dokumentov– dokument je po spracovaní umiestnený do elektronického archívu dokumentov.

Viac informácií o službe si môžete prečítať v dokumente "Elektronicke spracovanie dokumentov".