Tango/04 ponúka sadu produktov, ktorá umožňuje monitorovanie systémov, aplikácií a bezpečnosti a poskytuje nástroje na softvérový vývoj a pre helpdesk. Je vhodná najmä pre IBM iSeries (AS/400), ale aj iné platformy. Cross-platformové riešenie firmy Tango04 poskytuje v reálnom čase tieto výhody:

  1. Monitorovanie IT infraštruktúry
  2. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a audit
  3. Riadenie biznisu (Business Service Management)

Produktové sady Tango/04

VISUAL Message Center

Systémový, aplikačný a biznis servis manažment. VISUAL Message Center poskytuje progresívne monitorovacie, automatizované, alertovacie, vizuálne , reportovacie a audit funkcie, ktoré umožňujú riadenie viacerých systémov, aplikácií, sietí, zariadení a všetkých komponentov IT infraštruktúry organizácie, včítane všetkých fyzických elementov a logických udalostí, z jednej centrálnej konzoly.

VISUAL Message Center

VISUAL Security Suite

Komplexné korporatívne monitorovanie bezpečnosti v reálnom čase. VISUAL Security Suite umožnuje auditovať tisícky užívateľov transparentne a v reálnom čase. Je možné jednoduchým spôsobom konkretizovať eventy, operácie a objekty, ktoré chcete monitorovať a akcie, ktorými chcete na ne reagovať v prípade bezpečnostných problémov. Zvyšuje ochranu Vašich systémov začlenením Network Security modulu od firmy Powerlock, ktorá je leadrom v exit point security.

VISUAL Security Suite

VISUAL Control Center

Vyžmýkajte maximum z IBM iSeries, Windows , Linux , Unix a AIX serverov. Akcelerovať a riadiť jeden alebo viac iSeries a Windows serverov, ako aj Linux, Unix a AIX systémy na dosiahnutie lepších časov odozvy, viac predvídateľnej výkonnosti a automatizácie systém manažment taskov.

VISUAL Control Center

ENTERPRISE Problem Solver

Unikátna detekcia, diagnostika a riešenie iSeries aplikačných problémov v reálnom čase. Integrácia s progresívnymi debugovacími a testovacími nástrojmi.

ENTERPRISE Problem Solver

Produktové moduly Tango/04

Tango/04 Data Monitor

Jednoducho auditujte dáta na úrovni vety, spĺňajte SOX alebo iné regulácie... a vyhnete sa podvodom! Nový Tango/04 Data Monitor pomáha uspokojiť rôzne regulačné a audit požiadavky. Bezprostredne detekuje pokusy nedovoleného alebo nekorektného prístupu k dátam za účelom vyhnutia sa podvodom a nepredvídateľným chybám.

Tango/04 Data Monitor

VISUAL Debugger for Windows

Základ pre pre profesionálneho programátora. Progresívne debugovacie možnosti dovoľujú riešiť problémy lokálnych a vzdialených iSeries jobov bez nutnosti ich zrušenia. Vyhneme sa potrebe simulácie vzniklých chýb v testovacom prostredí a znižujeme downtime aplikácie.

VISUAL Message Center

VISUAL Control for Windows

Multiplatformové grafické monitorovanie výkonnosti v reálnom čase. Grafické monitorovanie výkonnosti iSeries, Windows serverov a serverov na báze SNMP - centrálne sledovanie Vašej IT infraštruktúry.

VISUAL Control for Windows

VISUAL Support PRO

Riešenie Vašich iSeries problémov. Dohliadajte na ľubovolný iSeries job a zobrazte siináč nedostupné interné job informácie. Problémy v batch alebo interaktívnych joboch môžu byť vyhľadané, diagnostikované a riešené veľmi rýchlo.

VISUAL Support PRO