Vyvíjame aplikácie šité na mieru. Využívame platformu Java EE a .NET, architektúru SOA a príslušné technologické nástroje (XML, SOAP, WSDL, Web services ai.).

COAR Document Management System


COAR-DMS je server na ukladanie a správu dokumentov s vlastným špecializovaným úložiskom. Pre používateľa poskytuje bezpečný
a spoľahlivý systém s komfortnými funkciami na manipuláciu s entitami COAR-DMS. Základnú dátovú jednotku tvorí dokument v samostatnej forme alebo v stromovej forme.


 • Dokumenty je možné zoskupovať do priečinkov so štruktúrou na akú sú užívatelia zvyknutí z operačného systému.
 • Údaje priečinkov a dokumentov zapísaných do COAR-DMS sú indexované pomocou efektívnych inverzných indexov.
  Tieto sa potom využijú pri vyhľadávaní.
 • COAR-DMS je možné pripojiť ako zdieľaný disk pomocou protokolu WebDAV.

Pre vývojárov poskytuje ideálnu platformu na implementáciu projektov zameraných na ukladanie a správu dokumentov.


 • COAR-DMS môže byť použitý vo vlastnej 'lokálnej' aplikácií ako embeded alebo ako vzdialený server cez WS-SOAP.
 • Na podporu skriptovania pomocou jazyka Python je pripravená knižnica PyCOAR.

Ďalšou možnosťou ako pripojiť klienta je použitie protokolu WebDAV.
Viac informácií o produkte sa dozviete na produktovej stránke COAR-DMS.

Plánovač vykládky/nakládky


Aplikácia je určená na plánovanie a riadenie procesu vykladania a nakladania kamiónov v podnikových skladoch. Používaním plánovača
sa dosiahne optimalizácia procesov. Zvýši sa kvalita služieb firmy a spokojnosť dopravcov. Príchody a odchody kamiónov budú presne určené
a na základe zozbieraných údajov bude možné optimalizovať proces vykladania a nakladania tovaru v skladových priestoroch.


FUNKCIE:

Plánovací kalendár

 • Každý sklad má zavedený samostatný kalendár, v ktorom sú prehľadne plánované a zobrazené termíny nakládok a vykládok tovaru.
 • Prístup ku kalendáru je riadený rolou používateľa.
 • K dispozícii sú rôzne funkcie: definovanie jednorazových a opakujúcich sa udalostí, preplánovanie, zmena a zmazanie udalosti, blokácie termínov a priestorov.
 • Systém generuje a zasiela notifikácie o zmenách udalostí určeným osobám.

Organizačné jednotky a sklady

 • Nástroj je možné využívať súčasne pre viac organizačných jednotiek.
 • Každá organizačná jednotka môže mať zároveň nastavených viac skladov.
 • Všetkým organizačným jednotkám je možné nastaviť samostatné parametre a nastavenia.

Používatelia a dodávatelia

 • Pre potreby kvalitného riadenia, je možné v systéme zadefinovať rôzne role používateľov: dopravca, vrátnik, skladník, vodič VZV, správca organizačnej jednotky, správca, atď.
 • Oprávnenia jednotlivých používateľov sú zadefinované cez špecifiká danej roly, ktoré definujú rozsah prístupu k funkciám skladu či organizačnej jednotky.
 • V rámci funkcie dodávateľ sa nastavuje špecifikácia tovarov.

Cloud a iné

 • Aplikácia je prevádzkovaná na bezpečnom cloude s garanciou, monitoringom a zálohovaním. Šifrovaný prístup je vedený cez HTTPS protokol.
 • Vodiči kamiónov sú vyzývaní na nakládku a vykládku tovarov cez SMS.

Batch emailer


Batch emailer je nástroj určený na riadené vytváranie emailov a rozposielanie hromadných správ v organizáciách s väčším počtom užívateľov v sieti.


VÝHODY:
 • Umožňuje vytvárať viacero rôznych typov emailov podľa zvolených scenárov.
 • Emaily sú generované vo forme dávok.
 • Systém poskytuje odosielateľovi spätnú väzbu o tom, či bol email doručený, otvorený a prečítaný, alebo ho nebolo možné doručiť.

FUNKCIE:

Autentifikácia

 • Elektronické podpísanie pdf prílohy

Scenáre

 • Výber scenára spracovania podľa vstupných údajov
 • Spustenie scenára
 • Vykonanie krokov scenára, kroky pred odoslaním
 • Vykonanie krokov scenára, kroky po odoslaní

Reporty

Dashboard

Požiadavky na zaslanie a zobrazenie:

 • detailov správy
 • statusu
 • workflow spracovania
 • archivovaného obsahu z COAR-DMS

Šablóny

 • Pre vytvorenie tela e-mailu
 • Na poskladanie e-mailu

E-mail

 • Vygenerovanie šifrovaného e-mailu
 • Okamžité alebo odložené odoslanie - zaradenie e-mailov do fronty
 • Paralelizované spracovanie front
 • Rozposlanie e-mailov podľa priority

Naše softvérové riešenia uľahčia vaše podnikanie!

Kontaktujte nás

Nie ste si istí, kde začať?

Zavolajte nám a pobavíme sa o najlepších možnostiach a krokoch, ktoré vyriešia váš problém.